04 ธันวาคม 2559

23 มกราคม 2558 Cert เรียนดี

31 กรกฏาคม 2559 Cert แข่งหุ่น Inex

31 กรกฏาคม 2559 Cert แข่งหุ่น WRG

16 สิงหาคม 2559 Cert สิ่งประดิษฐ์

25 สิงหาคม 2558 Cert แข่งหุ่นยนต์

12 พฤษภาคม 2558 Cert IoT

21 สิงหาคม 2559 Cert เรียนดี


19 พฤษจิกายน 2558 Cert แข่งหุ่นยนต์


15 กรกรฏาคม 2558 Cert เรียนดี


18 ตุลาคม 2558 Cert Kano computer